2001-2005 CHEVY/GMC 6.6L DURAMAX DIESEL 2500/3500

4001 - HIGH-TEMP 4 BOLT GASKET

4001 – FOR 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 & EARLY 2007 – CHEVY/GMC 6.6L DURAMAX DIESEL 2500/3500 – PERFORMANCE DIESEL EXHAUST – HIGH-TEMPERATURE 4 BOLT GASKET – USED FOR 321045 OR 361045